ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ζήτηση σε ροδίτικο κρασί είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή

Share

Νεκτάριος Καλογήρου

Η Ρόδος χρειάζεται πρόσθετους αμπελώνες και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πια καιρός να δώσει τη σχετική έγκριση διότι η τοπική παραγωγή είναι μικρότερη από τη ζήτηση που υπάρχει. Η απαίτηση προέρχεται τόσο από τις τοπικές εταιρείες οινοποίησης, όσο και από τους ίδιους τους (λίγους) παραγωγούς που ασχολούνται επαγγελματικά με το σταφύλι.
Η συνολική παραγωγή σταφυλιών φέτος δεν έφτασε καν τους 3000 τόνους. Αυτοί προήλθαν κυρίως από τους αμπελώνες των παραγωγών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται ως αγρότες.
Η συγκεκριμένη ποσότητα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική παραγωγική ικανότητα του νησιού. Αυτό οφείλεται στην εγκατάλειψη της γης, που πια ως δραστηριότητα είναι μη προσοδοφόρα. Ετσι, παρατηρείται το φαινόμενο να διατηρούν καλλιεργητικά δικαιώματα αμπελώνων πρόσωπα που πια δεν έχουν καμμία απολύτως επαφή με τη γη, ενώ από την άλλη οι εναπομείναντες αγρότες έχουν στη διάθεσή τους περιορισμένες εκτάσεις.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι καιρός να πάρει αποφάσεις σχετικά με τη Ρόδο. Στα αρχεία του παραμένουν επί μήνες τα αιτήματα τοπικών οινοποιητικών εταιρειών για την έγκριση φύτευσης νέων αμπελώνων. Η ΚΑΪΡ ως εταιρεία έχει ζητήσει την έγκριση φύτευσης περίπου 150 στρεμμάτων, ενώ την ίδια οδό έχουν ακολουθήσει και δύο ακόμη, μικρότερες εταιρείες, όπως και μεμονωμένα συγκεκριμένοι παραγωγοί. Η έγκριση είναι απαραίτητο να δοθεί χωρίς περαιτέρω κωλυσιεργία, καθώς στη Ρόδο η ζήτηση σε τοπικό κρασί είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την υφιστάμενη παραγωγή.

Σημειώνεται πως την περίοδο που δεν ίσχυε η ελεγχόμενη καλλιέργεια, η Ρόδος παρήγε από 10.000 έως και 17.000 τόνους σταφύλια το χρόνο. Η ποσότητα ήταν τεράστια και αξιοποιούνταν ολόκληρη, παρότι ο εισερχόμενος τουρισμός τότε δεν είχε τις σημερινές επιδόσεις. Ο συνδυασμός υψηλής παραγωγής και τουριστικού ρεύματος θα δώσει στα σίγουρα γινόμενο εξαιρετικά προκλητικό ακόμα και για εκείνους που σήμερα βλέπουν τα κτήματά τους από μακριά.

To Top