ΔΙΑΦΟΡΑ

Δύο ερμηνείες για την εγγραφή του 1 εκατ. από τον ΕΦΚ στο κρασί

Share

Επανέρχεται η κεντρική κλαδική αγροτοσυνεταιριστική οργάνωση αμπελοοινικών προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), στο θέμα της αναγραφής των εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. στο κρασί στο σχέδιο νόμου του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 1 εκατ. ευρώ, παρέχοντας προς τα μέλη της διευκρινήσεις για το τι ακριβώς σημαίνει.

Συγκεκριμένα, η ΚΕΟΣΟΕ επικοινώνησε με την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ αλλά και με μέλη της και διευκρινίσθηκαν τα ακόλουθα:
– Ο ΕΦΚ που αφορά τα γλυκά κρασιά με την προσθήκη αλκοόλης (κοφτά και ημίκοφτα), εγγράφεται στον προϋπολογισμό σε άλλο κωδικό και συγκεκριμένα στον κωδικό ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης (κωδικός προϋπολογισμού: 1110311001), ενώ οι φυσικώς γλυκείς οίνοι φορολογούνται, όπως οι ήσυχοι οίνοι.
– Κατά συνέπεια η εγγραφή εσόδων ύψους 1.000.000 € από τον ΕΦΚ στο κρασί, ενδεχομένως να σημαίνει διατήρηση χαμηλού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί ποσού περίπου 0,04€/lt,  που προκύπτει από το πηλίκον 1.000.000 €/2.500.000 Hl, ή αφορά την είσπραξη των εσόδων που προκύπτουν από τον Ε.Φ.Κ. στο κρασί του μηνός Δεκεμβρίου 2018, που ταμειακά θα εισπραχθούν τον Ιανουάριο του 2019, λαμβανομένου υπ΄όψιν και του ότι η φύση του κρατικού προϋπολογισμού έχει ταμειακό χαρακτήρα.

Πηγή

To Top